@ NSUT 2020

(GitHub)

@ Kaggle Days 2019

(GitHub)

@ PyData 2019

(YouTube|GitHub)

@ Amity 2019

(GitHub)

Call

T: +91 9891XXX969  

Follow me

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon

©  2020  Ankit Rathi